Utmätning, KFM

Verkställighet, kostnader

När kronofogden meddelat utslag, eller domstolen meddelat dom, kan utslaget eller domen verkställas av kronofogdemyndigheten genom utmätning hos gäldenären. En utmätning kostar 600 kr, dessa kostnader belastas den som har skulden, d v s gäldenären.

Finns inget att utmäta är det slutliga steget att försätta gäldenären i konkurs. Om fordran inte kan betalas i konkursen försvinner den inte, den finns kvar så länge gäldenären lever, tills fordran preskriberas eller betalas, eller tills gäldenären beviljas skuldsanering.