Dementier

Skyldighet att dementera en betalningsanmärkning

Om en betalningsanmärkning är felaktig är man skyldig att dementera den hos kreditupplysningsföretagen. Grund för dementi är exempelvis om en betalning har mottagits på mottagarkontot innan ett utslag har meddelats av KFM.

Många företag bygger upp hela sin kreditgivning kring de upplysningar de får från kreditupplysningsföretagens register, det är därför oerhört viktigt att dessa register verkligen stämmer. Man får således bara dementera, "plocka bort", en betalningsanmärkning om den verkligen är felaktig.