Om HOJAB

Handels- & Jurist Inkasso har sitt ursprung sedan mitten av 1930-talet. Handels- & Jurist Inkasso AB har funnits sedan september 1970. Den 14 mars 1989 registrerades särskilt företagsnamn (fd. bifirma) HOJAB Parkeringsservice. Svea Inkasso AB förvärvade år 1993 Handels- & Jurist Inkasso AB av Gota. Genom fusion den 13 mars 1997 blev Handels- & Jurist Inkasso och HOJAB Parkeringsservice särskilda företagsnamn (fd bifirmor) till Svea Inkasso AB. 

Handels- & Jurist Inkasso och HOJAB Parkeringsservice är specialiserade på uppföljning och indrivning av kontrollavgifter för olovlig parkering. Som marknadsledande när det gäller administration av kontrollavgifter har vi en väl fungerande hantering av registrering, uppföljning och statistik samt betalningsrutiner och inkasso. 

Handels- & Jurist Inkasso och HOJAB Parkeringsservice samarbetar med kommunala och privata parkeringsbolag i hela Sverige. 

Handels- & Jurist Inkasso AB var remissinstans i samband med utarbetandet av Lag om kontrollavgift vid olovlig parkering.

Organisationsnummer och Säte

Handels- & Jurist Inkasso och HOJAB Parkeringsservice är registrerade bifirmor till Svea Inkasso AB. Svea Inkassos organisationsnummer är 556214-1423 och företaget har sitt säte i Stockholm