Skyltning

Information om skyltning från vägverket

I foldern: Trafiksäkerhetsverkets författningssamling kan du läsa om regler om utmärkning enligt lagen (1984:318) om kontrollavgift vid olovlig parkering. Här hittar du exempel på skyltning och skyltningens innebörd.