Betalningsanmärkningar

Uppkomst, registreringslängd

Betalningsanmärkning uppkommer när kronofogdemyndigheten meddelar utslag i mål om betalningsföreläggande, när det avser en privatperson.

En betalningsanmärkning finns registrerad tre kalenderår för en privatperson, En betalningsanmärkning som uppkom i april 2011 kommer således att vara registrerad till och med april 2014.

Juridiska personer, t ex företag, får även ansökan om betalningsföreläggande registrerad hos kreditupplysningsföretagen. Denna uppgift ligger kvar i två år. Om skulden inte betalas, eller återkallas, utfärdas ett utslag vilket medför att den juridiska personen får en betalningsanmärkning i fem år.