Ej synlig biljett

Vad gäller om biljetten ej legat synlig vid kontroll?

Om en parkör i efterhand inkommer med biljett som ej legat synlig har P-bolaget rätt att vidhålla fordran.

Läs mer i målet FT420-98 (RH 1998:78).