Utskick av påminnelser och krav

Bestrider erhållande av påminnelse eller krav

Läs mer i målet FT 135/90 (RH 1990:107) om vad som gäller om man som gäldenär bestrider att man fått påminnelse och inkassokrav.