Bokföringsdag

När anses en betalning fullgjord?

En betalning som skett till borgenärens (fordringsägarens) plusgirokonto har ansetts fullgjord den dag då den bokfördes av Plusgirot.

Läs mer i målet T369/85 (NJA 1988 sid 312).