Skyldighet att betala kostnader

Måste man betala alla kostnader trots att själva skulden är betald?

Klicka här för att läsa vad Datainspektionen säger om om skyldigheten att betala kostnader även då själva skulden är betald.