Författningsenliga kostnader

Information om arvoden och utlägg

Arvoden

Inkassokostnad 180 kr
Ombudsarvode vid betalningsföreläggande 380 kr
Amorteringsuppgörelse (per uppgörelse) 170 kr
Amorteringsavisering (per avi) 60 kr

 

Alla arvoden är momspliktiga - momsen får ej debiteras gäldenären utan ska debiteras inkassobolagets uppdragsgivare.

 

Utlägg
Vid respektive ansökan hos myndighet tillkommer utlägg för:

Ansökningsavgift vid betalningsföreläggande 300 kr
Utmätningsansökan / Exekutionsavgift 600 kr
Förnyelseansökan utmätning 600 kr
Stämning 900 kr
Konkursansökan 500 kr
Tilläggsavgift till tingsrätt 600 kr
Hänskjut / Återvinning 600 kr