Lag om Kontrollavgift

Lagen (1984:318) om kontrollavgift vid olovlig parkering är den lag som reglerar förutsättningar att ta ut en kontrollavgift om ett fordon parkerats inom tomtmark i strid mot förbud eller villkor som en markägare beslutat.

Du kan läsa lagen genom att klicka på länken här: Lag om kontrollavgift (1984:318).