Ersättning för inkassokostnader

Lagen (1981:739) om ersättning för inkassokostnader är den lag som reglerar gäldenärens (den betalningsskyldiges) skyldighet att ersätta en borgenärs (fordringsägares) kostnader för åtgärder som syftar till att förmå gäldenären att erlägga betalning för en förfallen skuld.

Du kan läsa lagen genom att klicka på länken här: Lag om ersättning för inkassokostnader (1981:739)